با استفاده از فرم زیر مبلغ مورد نظر خود را پرداخت کنید:

مراحل پرداخت :

پس از پرداخت از طرف آکادمی با شما تماس گرفته خواهد شد.